Problemy współpracy studentów uczelni wrocławskich na tle przebiegu tegorocznych Juwenaliów

Omówiono problemy współpracy studentów uczelni wrocławskich na tle przebiegu tegorocznych Juwenaliów. Wyrażono dezaprobatę dla takich działań programowych, które zamiast promować kulturę studencką – promują imprezy komercyjne, które poróżniły środowisko studenckie.