Regulamin Funduszu Naukowego „Scientiae Wratislavienses”

Z posiedzenia w dniu 21 listopada 2006 r. (w Politechnice Opolskiej)

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola zatwierdziło Regulamin Funduszu Naukowego „Scientiae Wratislavienses”, wraz z przyjętymi poprawkami i uzupełnieniami (dokument stanowi załącznik do oryginału protokołu).