Stanowisko w sprawie sytuacji finansowej Szpitali Klinicznych Akademii Medycznej

(Z posiedzenia w dn. 20 grudnia 2005 r.)

Kolegium zapoznało się z sytuacją finansową Szpitali Klinicznych. Wobec trudności i podjętych starań o zwiększenie kwot przez NFZ na bieżącą działalność Szpitali Kolegium przyjęło stanowisko wspierające starania władz Akademii Medycznej we Wrocławiu o zwiększenie finansowania Szpitali Klinicznych AM do poziomu zapewniającego realizację zadań statutowych. Stwierdzono w tym stanowisku, że proponowany przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ poziom finansowania stanowi zagrożenie dla funkcjonowania systemu zdrowotnego mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

Stanowisko zostało przekazane do Ministra Zdrowia i Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.