Sprawy fundacji PRO-HOMINE

Z posiedzenia w dniu 21 września 2004 r.

Kolegium zapoznało się z konfliktem, istniejącym od kilku miesięcy między Zarządem Fundacji PRO-HOMINE a zarządem Spółdzielni „Wrzos”.

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola przyjęło stanowisko, w którym wyraża zaniepokojenie tym konfliktem i sprzeciwia się wszelkim próbom zmiany statusu Ośrodka Seniora Wyższych Uczelni. Podkreślono, że Ośrodek ma pełnić swoją funkcję teraz i w przyszłości.