Regulamin Funduszu Naukowego „Scientiae Wratislavienses” – zmiana

Z posiedzenia w dniu 19 grudnia 2006 r. (w Papieskim Wydziale Teologicznym)

Prof. T. Luty zaproponował zmianę zapisu Regulaminu zatwierdzonego na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2006 r.

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola zaakceptowało zmianę w p. 4 Regulaminu Funduszu Naukowego Scientiae Wratislavienses oraz przez aklamację zdecydowało, że Kapitule Funduszu będzie przewodniczyć prof. T. Luty.