Konkurs na najlepszą pracę dziennikarską o Rosji

Patronaty archiwalne 26 września 2006

Z posiedzenia w dniu 26 września 2006 r. (w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych)

Prof. T. Luty przedstawił inicjatywę Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu Władimira Kuzniecowa zorganizowania wspólnie z Rosyjską Agencją Informacji Międzynarodowej „RIA NOVOSTI”, Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, Uniwersytetami: Wrocławskim i Opolskim oraz redakcjami wrocławskich i opolskich dzienników konkursu na najlepszą pracę studencką o Rosji.

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola wyraziło aprobatę dla idei konkursu. Kolegium uznało, że najbardziej odpowiednią formą udziału w realizacji tego przedsięwzięcia będzie objęcie konkursu honorowym patronatem.