Patronat – Konkurs na Najlepszego Studenta RP Primus Inter Pares

Patronaty archiwalne 23 stycznia 2007

Z posiedzenia w dniu 23 stycznia 2007 r. ( w Uniwersytecie Wrocławskim)

Prof. T. Luty przedstawił prośbę Zrzeszenia Studentów Polskich (pismo z dnia 23 stycznia 2007 r.) o objęcie przez Kolegium honorowym patronatem Konkursu na Najlepszego Studenta RP Primus Inter Pares 2007.

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola objęło honorowym patronatem Konkurs na Najlepszego Studenta RP Primus Inter Pares 2007.