Patronat nad listopadowym koncertem poświęconym pamięci zmarłych profesorów i pracowników naukowych wrocławskich uczelni

Patronaty archiwalne 20 lutego 2007

Z posiedzenia w dniu 20 lutego 2007 r. (w Politechnice Wrocławskiej)

Do listopada daleko, ale prof. T. Luty zapoznał z propozycją dr hab. Marty Kierskiej –Witczak, kierownika Zakładu Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej, zorganizowania uroczystego koncertu połączonego z liturgią mszalną poświęconego pamięci zmarłych profesorów i pracowników naukowych wszystkich wrocławskich uczelni. Liturgia celebrowana byłaby w Kościele Uniwersyteckim 10 listopada 2007 r. i stanowiłaby zakończenie sympozjum i warsztatów pt. :Improwizacja w organowym akompaniamencie liturgicznym”, organizowanym przez Zakład Muzyki Kościelnej AM. W drugiej części wieczoru odbyłby się koncert organowy solisty- instrumentalisty prof. Juliana Gembalskiego.

Kolegium objęło honorowym patronatem ten uroczysty koncert połączony z liturgią mszalną.