Patronaty udzielone przez Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

Patronaty archiwalne 20 lutego 2004

Koncert Wielkopostny

Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia Kolegium udzieliło patronatu IX Koncertowi Wielkopostnemu, który odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2004 r.

Na posiedzeniu w dniu 20 stycznia powrócono do spraw organizacyjnych. Podjęta została uchwała o akceptacji idei organizacji IX Koncertu Wielkopostnego pod wyłącznym patronatem Kolegium. Zaakceptowano także propozycję programową, wykonawców oraz wyrażono zgodę na partycypację Uczelni w kosztach, według przyjętych zasad rozliczania finansowego.

Primus Inter Pares

Na prośbę Biura Regionalnego Konkursu „Primus Inter Pares” Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola objęło patronatem czwartą regionalną edycję turnieju „Primus Inter Pares 2004”.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie wyróżniających się studentów  w uczelniach oraz wybór trzech najlepszych w regionie.

Obóz Adaptacyjny w Białym Dunajcu

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola objęło honorowym patronatem XXI Obóz Adaptacyjny w Białym Dunajcu, organizowany przez Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego.

Celem obozu jest umożliwienie naszym studentom poznanie środowiska akademickiego oraz kształtowanie w młodym pokoleniu postaw zaczerpniętych z etyki chrześcijańskiej. Program obejmuje turystykę górską, wykłady z zakresu historii i wychowania do życia w rodzinie, spotkania kulturalne oraz przygotowanie do aktualnego udziału w życiu społeczeństwa.