Sprawozdanie z Obozu Adaptacyjnego dla Studentów „Biały Dunajec 2006” i patronat nad tym Obozem w 2007 r.

Patronaty archiwalne 20 lutego 2007

Z posiedzenia w dniu 20 lutego 2007 r. (w Politechnice Wrocławskiej)

Sprawozdanie przedstawił mgr R. Michalski, szef XXIII Obozu Adaptacyjnego dla Studentów Biały Dunajec 2006 (absolwent i doktorant PWT we Wrocławiu).

W formie krótkiej prezentacji zapoznał Kolegium ze sprawami organizacyjnymi Obozu, zadaniami programowymi. Obóz odbył się w dniach 31 sierpnia-14 września 2006 r. Uczestniczyło w nich 536 osób i ponad 100 dojeżdżających (najwięcej z Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej). Studenci mieszkali w 13 góralskich chatach, którymi opiekowały się Duszpasterstwa Akademickie (10 wrocławskich, 1 opolskie,i 1 z Góry Św. Anny). Główne cele obozu to: umożliwienie studentom poznania środowiska akademickiego, integracja międzyuczelniana, przygotowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w życiu uczelni oraz kształtowanie postaw zaczerpniętych z etyki chrześcijańskiej. Obóz odwiedzili m.in. rektor Politechniki Opolskiej prof. J. Skubis oraz prorektor Politechniki Wrocławskiej prof. M. Hardygóra.

Kolegium objęło honorowym patronatem XXIV Obóz Adaptacyjny dla Studentów Biały Dunajec 2007.