Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Adres
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław

Strona
www.awf.wroc.pl

Rektor
prof. dr hab. Andrzej Rokita