Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Adres
ul. Komandorska 118-120
53-345 Wrocław

Strona
www.ue.wroc.pl

Rektor
prof. zw. dr hab. Andrzej Kaleta
Wiceprzewodniczący Kolegium