Politechnika Opolska

Adres
ul. Prószkowska 76
45-758 Opole

Strona
www.uni.opole.pl

Rektor
dr hab. inż. Marcin Lorenc, prof. PO