Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Adres
ul. Czajkowskiego 109
51 - 150 Wrocław

Strona
www.awl.edu.pl

Rektor
gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz Skorupka