Uniwersytet Wrocławski

Adres
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław

Strona
www.uni.wroc.pl

Rektor
prof. dr hab. Przemysław Wiszewski