Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres
ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław

Strona
www.up.wroc.pl

Rektor
prof. dr hab. Jarosław Bosy